ಏಷ್ಯಾ ಸಿರಿವಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಜಾ ಸೋದರರು

Call us

ಏಷ್ಯನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಐ 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಏಷ್ಯಾದ 101 ಶ್ರೀಮಂತರು’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಜಾ ಸೋದರರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Call us

ಬಹು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಿ.ಪಿ. ಹಿಂದೂಜಾ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ. ಹಿಂದೂಜಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 200 ಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್‌ನಿಂದ 1550 ಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಏರಿದೆ. ಉಕ್ಕು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 230 ಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 970 ಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ವರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಅವರು 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 2.5ಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್‌ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, 72.5 ಕೋಟಿ ಪೌಂಡ್ ಇದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − eight =