ಕಟುಸತ್ಯ- ವಿಶ್ವದ ವಿಚಿತ್ರಗಳು!

Call us

Call us

Call us

Call us

ನಾವಿರುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಅದೆಷೋ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗತ್ತದೆ. ಅದು ಅಸಹಜವೆನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿತ್ಯ- ಸತ್ಯಗಳು. ಅಂತಹ ವಿಚಿತ್ರಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಥಜರ್ಜರ್ ಕಾಲರ್ನ ಎಂಬುವವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕಿರು ಸಾರಾಂಶ ಕೇವಲ ಪರಕೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಹೀಸುವುದೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಹಿಸುತ್ತದೋ? ಓದಿ ನೀವೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ.

Call us

Click Here

Click here

Click Here

Call us

Visit Now

Click here

*ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಿದೆ.

*ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಆದರೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ!

*ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಇಳಿದಿವೆ!

*ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿವೆ!

Call us

*ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

*ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಹಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ!

*ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿವೇಚನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ!

*ಪರಿಣತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ!

*ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಗುತ್ತೇವೆ.

*ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ!

*ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದಿರುತ್ತೇವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಏಳುತ್ತೇವೆ!

*ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ!

*ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದರೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ!

*ಹೆಚ್ಚು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ!

*ಧಾವಂತ ಪಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಧಾನವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ!

*ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ದುಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ!

*ನಮ್ಮ ಆಥರ್ಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನೈತಿಕತೆ ಕುಸಿದಿದೆ!

*ಹೆಚ್ಚು ವಿರಾಮವಿದೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆರಾಮವಿದೆ!

*ಕಡಿಮೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಟೀವಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥರ್ಿಸುತ್ತೇವೆ.

*ಜೀವನೋಪಾಯದ ದಾರಿ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ!

*ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ!

*ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತಿಲ್ಲ!
*ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ!

*ನಾವು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!

*ಅಣುವನ್ನು ಖಂಡತುಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ!

*ಇದು ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯ ಕಾಲ!

*ಎತ್ತರದ ಆಕಾರ, ಆದರೆ ಕುಬ್ಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಲ!

*ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುತ್ತೇವೆ!

*ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಿವಶಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವೇ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ!

*ನಾವು ಚಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಾಟಿ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ!

*ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹಸಿವು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ, ದಪ್ಪಗಾಗಲು, ಸಣ್ಣಗಾಗಲು, ತೆಪ್ಪಗಿರಲು, ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರಲು ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ!

ಸಂದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಅರಿತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸೋಣ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =