ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಶಿರೂರಿಗರು. ಮೈದಾನದ ತುಂಬಾ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ತುಂಬಿದ ಜನ

Call us

Call us

ಬೈಂದೂರು: ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ವಿರಾಸತ್ ಘಟಕ ಬೈಂದೂರು ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಐ ಶಿರೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶಿರೂರು ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ  ಜರುಗಿದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದ ತುಂಬಾ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Call us

Call us

Visit Now

Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (1) Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (5) Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (4) Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (3) Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (2)

Click here

Call us

Call us

Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (7) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (1) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (2) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (3) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (4) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (5) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (6)Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (10)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (8) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (9) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (10) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (11) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (12) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (13) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (14)Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (8)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (15) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (16) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (17) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (18) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (19) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (21)

 

Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (22) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (23) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (24) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (25) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (26) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (27) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (28)

Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (35) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (34) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (33) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (32) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (31) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (30) Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (29)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (42)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (36)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (37)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (38)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (39)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (40)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (41)Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (6)Alvas Samsratika Vaibhava At Shiruru - Byndoor (5)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (43)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (44)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (45)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (46)Alvas Samsruthika Vaibhat at Shiruru Byndoor (47)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =