ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಯ್ತಾ? ಜನ ಬದ್ಲಾಯ್ರಾ?

Call us

Call us

Call us

Call us

ಅಲ್ಲಾ . . . ಮರ್ರೆ, ನಮ್ ದೇಶ, ಭಾಸಿ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಅಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳೂದ್ ಸುಮ್ನೆ ಮರ್ರೆ. ಎಂತಾಕ್ ಗೊಯಿತಾ? ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಕಂಡ್ರೆ ಅದ್ ಕೂಳ್ ಹಾಕತ್ತಾ ಅಂದೀಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂತ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಮನ್ಸ್ ಕೇಂತಿಲ್ಲಾ ಕಾಣಿ. ಎಂತಾಕಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂಬಾಯಿ ಹಾಂಗೆ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬದ್ಲ ಆಪುಕ್ ಸುರುವಾಯ್ತ್ ಕಾಣಿ ಮದ್ಲ್ ರಸ್ತಿ ಬದಿತಾಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಮರ್ಗಳ್ (ಮರಗಳು) ಇತ್ತ್ ಬಲ್ಲಿಯಾ? ಈಗ ಅದ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಡ್ದ್ ಕಡ್ದ್ ಹಾಕೀರೆ. ಯಾವ್ ಊರ್ ಎಲ್ಲ್ ಬಂತ್ ಅಂದೀಕಿ ಗುತಾತಿಲ್ಲೆ, ಈಗಂತೂ ಯಲ್ಲಾ ಮನಿಗೂ ಒಡ್ದ್ ಒಡ್ದ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಜರ್ ಬತ್ತತ್ತ್. ಮದಿ ಮಾಡಿ ಕಾಣ್ಕಂಬ್ರ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಣ್ಕಂಬ್ರ್… ಇದ್ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕೇಂಡ್ ಗಾದಿ ಅಲ್ದಾ ಹೇಳಿ ? ಒಂದ್ ಕಾಲ್ದಾಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಸ್ರ್ ಬಂದ್ ಸಂಪತ್ತ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ದ್ ಹಾಂಗೆ ಈ ನಾಗ್ರಿಕತಿ ಎಂಬ್ ಭೂತ್ ಬಂದ್ ಒಳ್ಳೆದ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳಾತ್ತಿತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಮೊನ್ನಿ ಬಂದ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೆ ‘ಮನಿ ಒಡಿತ್ರ್, ಜನ್ರ್ ಗೋಳನ್ನ್ ಕೇಳೋರ್ ಯಾರ್?’ ಅಂದೀಕಿ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಇನ್ನ್ ಮಳಿಗಾಲ ಸುರುವಾತ್ತಲ್ದೇ. ರಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ದಡ್ಡ್ ದಡ್ಡ್ ಹೊಂಡ ಕಾಂತ್ ಕಾಣಿ. ಅದ್ರಗೆಲ್ಲಾ ನೀರ್ ತುಂಬ್ಕಂಡ್, ತಿರ್‍ಗಾಡುಕಾತಿಲ್ಲೆ. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ್ ಭಾಸೀನ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತ್ರ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಮಾತಾಡ್ರೆ, ಎಂತಾ. . . ಮರ್ರೆ ? ಹೋಯ್ಕ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂದೀಕಿ ಹೇಳ್ತ್ರಿ. ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಪರೂರಿನರ್ ನ್ಯಗ್ಯಾಡ್ತ್ರ್ ಗೊಯ್ತಾ? ಅದ್ಕೇ ರಗ್ಳೀ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದೀಕಿ ಲಾಟ್ ಲಾಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡೂಕು ನಮ್ ಬದಿಯಾರ್ ಕಲ್ತೀರೆ. ಅದ್ಕೇ ನಟ್ಟಿ ನೆಡು ಹೆಂಗ್ಸ್ರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಾ ಬದ್ಲ್ ಆಯ್ತ್ ಮರ್ರೆ ಅಂತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಹಾಂಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ, ಗೋಳಿಯಂಗ್ಡಿ ಬದಿಯಾಗ್ ಕುಡ್ಬಿ ಅಂದೀಕಿ ಜನ್ರ್ ಇದ್ರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಕೂ ಸಾಕ್ ಅಲ್ದಾ? ಅವ್ರ್ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬೊ ಅಂದೀಕಿ ಮಾಡ್ತ್ರ್. ಎಷ್ಟ್ ಸಾಪಾಯ್ ಇರತ್ತ್ ಗೊಯಿತಾ? ಶಿವ್ ರಾತ್ರಿ ಅಮಾಸಿ ದಾಟದ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಮಿಗ್ ಈ ಹಬ್ಬೊ ಮುಗಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ. 5 ದಿನೊ ಇವ್ರೆಲ್ಲಾ ಕೊಣುಕ್ ಹ್ವಾತ್ರೆ. ಈ ಹಬ್ಬೊ ಸುರು ಮಾಡುಕ್ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಎಣ್ಣಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟ್ ಮೂರ್ತ್ (ಮಹೂರ್ತ) ಅಂದೀಕಿ ಮಾಡ್ತ್ರ್. ಕುಲ್‍ದೇವ್ರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಪೂಜಿ ಮಾಡ್ತ್ರಂಬರೆ. ಕೊಣ್ವಂತಿಗಂತೂ ನವಿಲ್‍ಗರಿ, ರುಮಾಲ್, ನಿಲ್ವಂಗಿ, ಗುಮ್ಟಿ, ಹಟ್ಟಿಮದ್ದ (ಹಕ್ಕಿ ಬಾಲ) ಎಲಾ ಕಟ್ಕ್ ಕೊಣುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರೆ, ನಾವೂ ಕೊಣಿಕ್ ಅಮಗಾತ್ತ್ ಕಾಣಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಕಾಂಬುಕ್ ಬಾಳಾ ಚಂದೊ ಮರ್ರೆ. ಈಗ್ ಈಗ್ ಮೊದ್ಲಿನ್ ಹಾಂಗ್ ನಿಯ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯಾ ಆತಾ ಬಂದೀತ್ ಕಾಣಿ. ಅದ್ಕೇ ಓದ್‍ದೋರ್ ಇದ್ನ್ ಪಟ ತೆಗ್ದ್ ಇಡುದ್, ವೀಡಿಯೋ ಸೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಡುದ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎನೇ ಆಯ್ಲಿ ನಮ್ ಭಾಸಿ, ಕಲಿ, ಕುಣ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಉಳ್ಸುದ್ ನಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ದಾ? ಆದ್ರೂ ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಯಿಲ್ಲಾ ಮರ್ರೆ. ಜನ್ರ್ ಬದಲಾಯಿರ್ ಅಷ್ಟೆ. ನಾವು ನೀವ್ ನಮ್ಮ್ ಮನ್ಸ್ ಸಲ್ಪ್ ಬದ್ಲಾಯಸ್ ಕಂಡ್ ಹೊಸ್ತ್ರ ಜೋತಿಗ್ ಹಳ್ತನ್ನೂ ಉಳ್ಸ್ವ ಆಗ್ದಾ? ಏನಂತ್ರಿ?

Call us

Click Here

Click here

Click Here

Call us

Visit Now

Click here

-ಡಾ. ಭಾರತಿ ಮರವಂತೆ.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.Kundapra kannada1 copy Kundapra-kannada1

ಕುಂದಾಪ್ರ.ಕಾಂ- editor@kundapra.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =