Call us

Call us

Call us

Call us

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆ

Kundapura Taluk State bank of india branch

ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ  – Kundapur

ವಿಳಾಸ: ಮರಿಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್. ಹೆಚ್. 66 ವಡೇರಹೋಬಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576201
IFSC Code: SBIN0011333
Branch Code:  011333
MICR Code: 576002202
ಪೋನ್: BM-9449866347

Call us

Click Here

Click here

Click Here

Call us

Visit Now

Click here

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ

Kundapura Taluk State bank of Mysore branch

ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ  – Kundapur

ವಿಳಾಸ: ಬಸ್ರೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576201
IFSC Code: SBMY0040150
Branch Code:  040150
MICR Code: 576006202
ಪೋನ್: 08254-20315

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

ಶಾಖೆ: ಬೈಂದೂರು  – Byndoor

ವಿಳಾಸ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎನ್. ಹೆಚ್.66 ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576214
IFSC Code: SBMY0040623
Branch Code:  040623
MICR Code: 576006202
ಪೋನ್: 08254-751800

Call us

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =