ಜೆ.ಕೆ. ಟವರ್

ಜೆ.ಕೆ. ಟವರ್ – ಕೊಸ್ಟಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್

ಸಂಪರ್ಕ: ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ -576201 ಪೋನ್: 08254-233436 ರೂಮ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ [divide icon=”square” icon_position=”left”]   ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ: ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೇ [...]