ಕೊಡಶಿ (ಕುಟಚಾದ್ರಿ) ಗುಡ್ಡಿ ಚಂದು ಏನ್ ಕೇಂತ್ರಿ!

Call us

Call us

Call us

ನಮ್ಮೂರಿನ ಚಂದು ಕಾಣ್ಕಾರೆ ನೀವ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬಸ್-ಸ್ಟಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಕಣಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಬಸ್ ಮುಂದ್ ಹೋದಾಗೆ….. ಆಚೀಚೆ ಹೊಳೆ, ಬಯಲು, ಗುಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಚಂದ ಅಂತ್ರಿ! ಅದ್ರಾಗೂ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಾಗೆ ಇಪ್ಪ ಕೊಡಶಿಗುಡ್ಡೆ(ಕುಟಚಾದ್ರಿ) ನೀವ್ ನಮ್ಮೂರಿಗ್ ಬಂದೇ ಕಾಣ್ಕ್.

Call us

Click Here

ಕುಂದಾಪ್ರ ಸೇತುವೆಯಿಂದ್ಲೇ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಂಬ್ಕ್ ಸುರುವಾತ್ತ್. ಬೈನ್ ಹೊತ್ತಿಗಾಯ್ಲೀ, ಬೆಳ್ಗಿನ್ ಹೊತ್ತಿಗಾಯ್ಲಿ ಅರಾಟೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತ್ಯೋ ಏನೋ. ಎರ್ಡ್ ನದಿ ಒಂದ್ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಮತ್ತೊಂದ್ ಚಕ್ರಾ ಇದರ ಸಂಗಮದ ಹಿಂಬದಿಲಿ ಈ ಕೊಡಶಿಗುಡ್ಡೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತಾಗುವಾಂಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿತ್ತದ್ದ್ ಅದೇನ್ ಚಂದ! ಉಳದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಈ ಗುಡ್ಡಿ ಇದ್ರ್ ಎದ್ರ್ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲೆ. ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಮೇರು ಸೃಷ್ಟಿ!
ಈ ಕೊಡಶಿಗುಡ್ಡೆ ಹೊಕ್ಕಂಬಾಟ ಮಳೆಗಾಲ್ದಗ್ ಕಾಣ್ಕೆ… ಕೆಲು ದಿನ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕ ಮೋಡದೊಳ್ಗೆ ಮುಚ್ ಹಾಯ್ಕ ಕೂಕಣ್ಣ್ತ್ತ್. ಆಸಾಡಿ ತಿಂಗ್ಳಾಗೆ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚಿನ ಅಬ್ಬರ ತಾಳ., ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಬೇರೆ… ಊರಿಗೆಲ್ಲಾ ನೆರೆ ಬಂದ್ ತಗ್ಗಿನಾಗಿದ್ದ್ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೆದ್ದ್ ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್ ಸೇರ್ಕಂಬಾಗೆ ನೆನಪಾಪ್ದ್ ಗೋಕುಲದ ಕಥೆ ಮತ್ ವ್ಯಥೆ. ಆಗಳಿಕೆ ಗಿರಿ ಅಂದ್ರ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಸುಳೂದ್ ಈ ಕೊಡಶಿ ಗುಡ್ಡೆಯೇ ಬಹುಶಃ ಹಾಂಗಿಂದೇ ಶಿಖರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿನೋ ಏನೊ. ಇನ್ನ್ ಕೆಲುಸಾರಿ ಮೋಡ ಘಟ್ಟದ ಸೆರಗನ್ನ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿ ಶಿಖರ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡತ್ತ್. ಅದ್ ಚಂದು ಎಂತ ಹೇಳೂದ್. ಹನುಮಂತ ಬಂದ್ ನಮ್ ಕೊಡಶೀಗುಡ್ಢೇನೇ-ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ತೆಕ ಹೊತ್ನಾ….. ಅನ್ಸತ್. ಬೈನ ಮಳೆಗೆ ಆ ಬದಿಲಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ತಾಗಿ ಕಾಮ್ನಬಿಲ್ಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸ್ ಖುಷಿಯೊಳ್ಗ್ ಕುಂಚಿಟ್ ಹೊಡೀತಿರತ್ತ್. ಕೊಡಿತಿಂಗ್ಳ್ ದಾಟಿ ಹಂಚೇಶಿ ತಿಂಗ್ಳಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕರಡ ಬೆಳದ್ದ್ಕ್ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳೂ ಚಂದ ಎಷ್ಟ್ ಲಯ್ಕ್ ಅಂತ್ರೀ |! ಸಂಜೆ ಕಪ್ಪಾದಂಗೆ ಆ ಬೆಂಕಿ….. ಬಂಗಾರದ ಸರಮಾಲೆ… ಹಾಂಗ್ ಕಾಣತ್ತ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ್ದಿಂದ್ಲೂ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ-ಬಸ್ರೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಪ್ಪ್ ಮಚ್ಚೆ -ಹಾಯಿದೋಣಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ತೋರುವ ನಿಶಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಡಶಿಗುಡ್ಡೆಯೇ ಅಂಬ್ರ್. ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಕಾಣತ್ತ್. ಆದ್ರೆಅದ್ ನಿಂತ ಆ ಝೂಪ್ ಕಾನ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ಕ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಕಂಡ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮನ (ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ) ನೆನಪಾತ್ತ್. ಜಪಾನೀ ಜನರಿಗೆ ಪ್ಯೂಜಿಯಾಮಾ ಇದ್ಹಾಂಗೆ ಈ ಕೊಡಶಿಗುಡ್ಡೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ! ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ !

ಎಸ್.ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =