ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಲಂಚದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ? ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

Call us

Call us

Call us

Call us

Watch Video

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಲಂಚದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ? ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

Call us

Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 4 =